Kutahya districts.png

锡马夫土耳其的城镇,位于该国西部,距离首府屈塔希亚143公里,由屈塔希亚省负责管辖,海拔高度820米,主要经济活动是农业,2011年人口24,186。

外部链接

  • District municipality's official website (土耳其文)
  • District municipality's official website (土耳其文)
  • Some Pictures of Simav (土耳其文)
  • Ercüment ÇALI (土耳其文)

坐标39°05′N 28°59′E / 39.083°N 28.983°E / 39.083; 28.983